Lin

en växt med många möjligheter

Linolja

Utvinning av linolja kan gå till på olika sätt. Man skiljer på kallpressad och varmpressad olja. Varmpressningen ger mer olja än den kallpressade men innehåller mer föroreningar.

Rå linolja har mycket god inträngningsförmåga i trä, men torkar långsamt.

Kokt linolja kan man få genom att hetta upp oljan. Dess egenskaper förändras då något. Torkningstiden förkortas bland annat.

Bindemedel
Linoljan har använts som bindemedel i färg och fönsterkitt sedan lång tid tillbaka.

Linoljans förmåga att tränga in i trä och skydda det från uttorkning gör det till en utmärkt träolja. Linoljan har även rostskyddande egenskaper på järn.

Detta är bara några användningsområden för linoljan. Linoleummattan är ett annat exempel, liksom linsåpa.

En kallpressad linolja av hög kvalitet ger en ljus och klar olja.