Lin

en växt med många möjligheter

Färg

Med linolja som bindemedel kan olika typer av färg framställas. Sedan lång tid tillbaka har linoljan använts i

  • linoljefärg utomhus på exempelvis hus och inomhus på snickerier.
  • äggoljetempera inomhus på väggar och möbler.
  • konstnärsfärg.

Linoljefärg kan användas på alla typer av underlag såsom trä, puts, plåt, glas med mera. Bara underlaget är torrt kan färgen användas i princip året runt. Den är lätt att underhålla. Olja och pigment är det enda som behövs för att göra en linoljefärg.

Linoljans kvalitet
För att få en linoljefärg av bra kvalitet krävs en linolja av bra kvalitet. Under 50- och 60-talen försämrades råvaran och nya färgtyper kom fram som hyllades av färgtillverkarna. Konsekvenserna ser vi idag, med ruttna och svårunderhållna husfasader.

Under tiden har linoljefärgen fått dåligt rykte och är omgärdad av många myter. Tyvärr håller heller inte de stora fabrikanternas linoljefärg måttet.

De kunskaper som målarna hade före 50-talet har i många stycken gått förlorad. Den börjar sakta återerövras och hoppet finns för en renässans för linoljefärgen

Miljövänlig
En linoljefärg behöver i princip enbart innehålla linolja och pigment. Dagens uppskruvade tempo kräver dock oftast en tillsats av torkmedel. Pigment behövs i alla färger och linolja kan till och med vara nyttigt som livsmedel.

En linolja av god kvalitet behöver inga andra tillsatser, inte heller lösningsmedel.

Det finns alltså inget som talar mot att linoljefärg är ett bra alternativ i miljöhänseende.

Med linolja som bindemedel kan olika typer av färger framställas