Lin

en växt med många möjligheter

Det är inte konstigt att Linné gav denna växt namnet Linum usitassimum, det högst nyttiga. Linets möjliga användningsområden är imponerande i sin mångfald.

Även om ingen del av växten behöver lämnas outnyttjad är det främst två delar som används. Av fröna framställs olja och ur stjälken används fibrerna.

Oljelin och spånadslin
Det lin som används är uppdelat i två former, oljelin och spånadslin. Oljelinet ger många frön med relativt hög oljehalt. Spånadslinet är längre och ger en lång och stark fiber.

Fler nyttigheter
Linoljan och linfibern kan utgöra grunden till många produkter med fantastiska egenskaper. Men fröna kan också användas som livsmedel. Linet kan även leverera finfint djurfoder. Andra delar kan användas i byggmaterial. Med mera...

Linolja och linfiber
Den här webbplatsen har två huvudmenyer, linolja och linfiber. Denna uppdelning är alltså skapad efter de två huvudsakliga produkter som utvinns ur linplantan.