Lin

en växt med många möjligheter

Isolering

Att isolera sina hus med någon typ av växtfiber har många fördelar. Lin är en av dem.

Diffissionsöppen
Isoleringen kan vara diffussionsöppen. Linet har förmågan att ta upp den fukt som bildas och sedan avge den snabbt och effektivt när det blir torrare i omgivningen.

Konventionella isoleringsmaterial tar inte åt sig fukt, vilket gör att fukten hamnar på omgivande material. För att förhindra detta kläs huset in i tät plast så att den kondens som alltid bildas i ett hus inte ska kunna tränga ut.

En diffussionsöppen isolering transporterar däremot bort fukten med ett sundare inomhusklimat som följd.

Isolerar bra
Linisolering har mycket god isoleringsförmåga, jämförbar med konventionell isolering.

Den är betydligt behagligare att arbeta med då den inte avger små glas- eller stenpartiklar.

Lindrev
Linet är också ett utmärkt material att dreva med vid fönster och dörrar. Den som vill bygga ett timmerhus kan använda lindrev för att täta mellan stockarna.

Isoleringsmaterial av lin är skonsamt mot miljön vid tillverkningen. Avfallet är dessutom komposterbart.

Linisolering på rulle och löst till drevning