Lin

en växt med många möjligheter

Linfiber

Det är en ganska lång process att få fram fibern ur spånadslinets stjälk. För att ta vara på så mycket som möjligt av fibrerna rycks plantorna upp med roten vid skörd. Sedan tar resan mot en färdig lintråd vid:

  1. Frörepning
  2. Rötning
  3. Torkning
  4. Bråkning
  5. Skäktning
  6. Häckling

Rötningen är ett viktigt moment där veddelen av stjälken genom förruttnelse ska bli lätt att avlägsna. Om rötningen är för kort blir det svårt att få fram själva fibern. Vid en för kraftig rötning har även fibern försvagats och går av.

Linbastu
När linet ska bråkas är det viktigt att det är ordentligt torrt. Till detta hade man förr ett speciellt torkhus, en linbastu.

Bråka linet
Nu är det dags att avlägsna allt annat på stjälken än fibern. Det görs i flera steg från grovt till fint. Veden som sitter innanför fibern krossas med en bråka.

En bråka bryter sönder vedämnena i linet och får fram linfibrerna.

Skäktning
Genom skäktningen rensas den kvarvarande veden bort. Till det används en skäktekniv som förr ofta var vackert utsirad eller målad.

Linfibern ska nu häcklas. Genom att dra linet genom en uppsättning fina nålar avlägsnas de kortare fibrerna.

Allt används
Förutom linfibern som nu kan spinnas till tråd kan allt användas. Så kan exempelvis vedämnena som blivit kvar i bearbetningen användas till råmaterial i isolering eller till bränsle.