skäl 
substantiv ~etpl. ~
1 an­ledning, orsak: ​skälet till hans från­varo; ​göra skäl för (priset) ärligen vara förtjänt av
2 ställe där vägar möts
3 öppning i varp för in­slag i väv; korsning av varp­trådar, läss

Lotta Adre
Barbro Aldebert Nilsson
Mary Bjerstedt
Catarina Carapi
Birgitta Carlsson
Ing-Mari Carlsson
Monika Carlsson

Lena Danielsson
GunBritt Einarsson
Ki Gabrielson
Berit Grybäck
Britt-Marie Helmersson
Suzanne Jansson
Eva Jeansson

Gunilla Jerpenius
Ingrid Karlsson
Marianne Käfer
Cke Lavér
Sara Niklasson
Stina Nilsson
Jane Nyström

Gunnel Olsson
Ingrid Peterson
Anita Rödin
Ann-Mari Sandell
Lena Sjöblom
Ninni Thörn
Yvonne Åkerblom
Gerd Österberg

samt
Barbro Nilsson
Josef Svensson

Arrangerad av Sydostvävarna 2011
Utställningsproducent Ulla Lind