Kontakt

Den här webbplatsen har uppstått ur en passion. Ju mer jag lär mig om linet och dess högst nyttiga användningsområden, desto mer fascinerad blir jag.

Hantverksintresse

Mitt intresse för hantverk ledde mig för många år sedan till en vävutbildning i linets förlovade land, Hälsingland. Där fanns linet överallt och där fick jag min första egentliga kontakt med linet.

Miljö och byggnadsvård

För några år sedan blev jag ägare till ett äldre hus. Då huset var relativt orört började jag leta efter material att renovera med som hade så liten miljöbelastning som möjligt. Då stötte jag genast på linoljan.

Jag insåg att byggande med miljöhänsyn i många stycken går hand i hand med byggnadsvårdarens kännedom om material och metoder.

Kontakta mig

Detta är början på en resa i linets förtrollande värld. Det är alltså meningen att den här webbplatsen ska byggas på. Och jag tror inte att den någonsin kommer att bli färdig. Så mycket finns det att säga om linets förträfflighet.

Du kanske har något att tillägga, undra över eller rätta till. Eller kanske förundras med mig. Gör det!

Ulla Lind

0480–630 69

lind.ulla@telia.com

Lin det högst nyttiga

Text, foto och produktion: Ulla Lind ♦ lind.ulla@telia.com